Koronavirüsler

Card image cap
Dersin öğretim elemanları
AKADEMA ANADOLU
GÖKHAN KUŞ
ŞERİFE ANATÜRK
SEVDA ER
Dersin dili
Türkçe
Card image cap
Açıklama
Koronavirüsler zarflı, tek zincirli pozitif RNA virüsleri olup, insanlarda genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olmaktadır. Bu virüsler, geçmişte ciddi anlamda dünya çapında salgınlara sebep olmuştur. 2003 yılında Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV), yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan bir koronavirüs enfeksiyonudur. Yaklaşık 10 yıl sonra, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) 2012 yılında Suudi Arabistan’da ilk defa tanımlanmış olup; ancak daha sonra aslında ilk vakaların Ürdün Zarqa’daki bir hastanede görüldüğü ortaya çıkan diğer bir koronavirüs enfeksiyonudur. 31 Aralık 2019 'da Dünya Sağlık Örgütü Çin Ülke Ofisi, Çin 'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde etiyolojisi bilinmeyen pnömoni (zatürre) vakalarını bildirmiştir. 7 Ocak 2020 ’de enfeksiyon etkeni, daha önceden insanları enfekte eden koronavirüslerden farklı olarak değerlendirilmiş ve yeni koronavirüs (COVID-19) olarak tanımlanmıştır. Çin’den köken alan COVID-19 kısa sürede tüm dünyayı hakimiyeti altına almıştır. Bu derste, yeni koronavirüs enfeksiyonunun belirtileri, bulaşma yolları, tanılanması, tedavisi ve korunmak için alınması gereken önlemlerin aydınlatılması amaçlanmıştır. Ayrıca ders kapsamında dünyadaki durum hakkında bilgi verilmesi sağlanmış olacaktır. Bu dersin süresi 2 hafta'dır.