Piyano Öğreniyorum 2

Card image cap
Dersin öğretim elemanları
AKADEMA ANADOLU
RUBA PEKDEMİR PEKER
ŞERİFE ANATÜRK
Dersin dili
Türkçe
Card image cap
Açıklama
Piyano Öğreniyorum II dersi sizlere daha üst seviyede ve profesyonel olarak çalmayı piyano hedefleyen bir ders niteliği taşımaktadır. Sizden beklenen hedefler; akor kavramını öğrenmeniz, iki sesli ve üç sesli akorları tanımanız ve bunları nasıl seslendireceğinizi öğrenmeniz, röpriz, dolap, da capo kavramlarını bilmeniz, bu kavramların uygulamasını öğrenmeniz, hız terimlerini öğrenmeniz, hız terimlerini eser çalarken uygulayabilmeniz, piyanoda pedalları tanımanız, pedalların sesi nasıl etkilediğini öğrenmeniz ve pedalları uygulayabilmeniz, tril, mordan, grupettoyu öğrenmeniz ve piyanoda uygulamanızdır. Derslerimiz sisteme yüklenen öğretim üyesi tarafından sunulan videolar aracılığı ile işlenecektir. Videoları gerekirse duraklatıp, geri alıp, tekrar tekrar izlemeniz ve iyice kavramanız önerilir. Daha sonrasında haftanın gerektirdiklerini yine sizin tarafınızdan hazırlanan videoları göndermeniz beklenmektedir. 6 haftanın tamamını bu şekilde doğru olarak gönderdiğiniz videolarla tamamlarsanız, dersimizi başarıyla bitirmiş bulunacaksınız. İlk haftamızda Akor kavramı, iki sesli ve üç sesli akorlar, ikinci haftada röpriz, dolap, da capo yani tekrar içeren kavramlar, üçüncü haftada hız yani tempo birimleri, dördüncü haftada pedallar, beşinci haftada tril, mordan, grupetto yani süsleme kavramı, altıncı yani son haftada ise parçalar çalmayı öğrenilecektir.