Paramı Yönetebiliyorum

Card image cap
Dersin öğretim elemanları
AKADEMA ANADOLU
MURAT ERTUĞRUL
ŞERİFE ANATÜRK
Dersin dili
Türkçe
Card image cap
Açıklama
Tüketim kültürünün hâkimiyetini artırdığı günler yaşanmakta. Her tüketimin bir şekilde finanse edilmesi gerekiyor. Finans kelimesi rakamlar, grafikler vb. çağrıştırdığından ilk planda çoğumuza ilginç gelmese de insanlık tarihinde uzmanlaşmanın ve takas ekonomisinin başlangıcından beri hayatımızın içinde olan bir kavram. Bununla birlikte yakın geçmişe kadar finansal işlemlerin hayatımızdaki yeri daha sınırlıydı. Ödemeler büyük ölçüde nakitle yapılıyordu; kredi kartları, mobil ve çevrimiçi alışveriş ve ödeme, bireysel krediler günlük yaşamımızda oldukça sınırlı bir yer kaplıyordu. Tasarruf boyutunda da neredeyse tüm alternatiflerimiz altın ve banka mevduatından ibaretti. Artık çok farklı bir dünyada yaşıyoruz. Ödeme türleri, harcamalarımızı ve yatırımlarımızı finanse etme biçimlerimiz, vadeli ve kredili işlemler, tasarruf yöntemleri ve tasarruflarımızı değerlendirebileceğimiz alternatif mecralar olağanüstü çeşitlendi ve buna paralel olarak da karmaşıklaştı. Bu gelişmeler hem olağanüstü fırsatları hem de tehditleri beraberinde getiriyor. Yaşıyorsak, hoşlansak da hoşlanmasak da, finans yönetimi yapmak zorundayız. Bu hem kişiler hem de işletmeler için geçerli. Bu programda temel olarak bireysel finans yönetimi üzerinde durulmaktadır. Ancak buradaki ilkeler büyük ölçüde işletme, dernek, belediye, kamu kurumu gibi kaçınılmaz olarak finansal işlemlerle iç içe olan tüm birimlerin finans yönetimine de uyarlanabilecek ilkeler. Her yurttaşın sahip olması gereken temel finansal bilgi birikimi “finansal okuryazarlık” olarak adlandırılmaktadır. Fnansal okuryazarlık yeterliğine sahip olmak, bizim için kıt ve değerli bir kaynak niteliğindeki “para”nın, bir başka deyişle milli kaynaklarımızın daha etkin bir şekilde kullanımını sağlayarak hem kişisel hem de milli kalkınmamızı yukarılara taşıyacak önemli bir nitelik. Konu OECD, G20 gibi başat uluslararası organizasyonların gündeminde de önemli yer tutmakta. Hükümetler ülkelerinde finansal okuryazarlığın geliştirilmesi için pek çok faaliyette bulunmakta. Paramı yönetebiliyorum, çünkü para, fonksiyonu hayatımızı kolaylaştırmak olan bir araçtır. Ama eğer onu yönetemezsek, o bizi yönetebilir. Dersin süresi 5 haftadır.