Şiir Sanatı

Card image cap
Dersin öğretim elemanları
ABDULKADİR ERKAL
BİLAL SARAÇ
ŞERİFE ANATÜRK
Dersin dili
Türkçe
Card image cap
Açıklama
Şiir Sanatı kavramı, Aristo’nun meşhur Poetika kitabından sonra ortaya çıkmış bir kavram olup, Aristo’nun Poetikasının bu bağlamda ele alınması ise İslam düşünürlerinin Poetika’nın yalnız şiir bölümünü ele almalarından kaynaklanmıştır. Poetika, Aristo’dan günümüze kadar gelen ve şairlerin şiir sanatlarını ele alan bir edebi kavramdır. Tarih içinde düşünür, eleştirmen, vb. ilim adamlarının da gerek şairlerin eserleri etrafında gerekse genel bir konu olarak poetika üzerine fikir üretmeleri ya da poetikanın alanını genişletmeleri ile birlikte bu kavram özellikle şairler üzerinde etkisini oldukça artırmıştır. Bu nedenle şiir yazan her şairin bir de poetikası oluşmuştur. Günümüzde şairler poetikalarını müstakil makale ya da kitaplarla ortaya koyarlarken, divan şairleri ise metinlerin (manzumelerin) içerisinde bu görüşlerine sık yer vermişlerdir. Şairler bu kavram etrafında kendi sanatlarının özelliklerini ya da farklılıklarını ortaya koyarken, poetikanın genel olarak kullanılan ‘şiir sanatı’ anlamı etrafında yoğunlaşmış, yorumcu ve eleştirmenler ise daha çok şiir eleştirilerini poetikanın imkânları dâhilinde ortaya koyarak poetik eleştiri türünün gelişmesini sağlamışlardır. İlk zamanlar Batı’da şiirin özelliği ve türü tartışılırken Doğu’da ise şiirin kendisi tartışılmış; ilk ürünler bu tartışmalar etrafında vücuda gelmiştir. Bu derste poetika (şiir sanatı) kavramının teorik düzeyde tarihsel gelişimi anlatılacak daha sonra ise Türk edebiyatındaki poetik gelişmelerden bahsedilecektir.