İnterneti ve Sosyal Medyayı Güvenli Kullanmak

Card image cap
Dersin öğretim elemanları
BİLAL SARAÇ
DUYGU TOSUNAY GENCELLİ
ŞERİFE ANATÜRK
Dersin dili
Türkçe
Card image cap
Açıklama
Teknolojinin gelişimi, bireylerin yaşam tarzlarında ve toplum yapısında bazı değişim ve dönüşümleri beraberinde getirmektedir. İnternetin insan yaşamına girmesiyle hayatı dijital ortamlara taşıma oranı da giderek artmaya başlamıştır. Önceden faturaları ödemek için girilen banka kuyrukları yerini İnternet bankacılığına bırakmış, dijital ortamda artan işlem hacmi bireylerin bu ortamların kullanımına yönelik bilgi ve becerilerini arttırmaları, olası güvenlik sorunlarına karşı önlem almalarını zorunlu kılmıştır. Daha on yıl öncesine kadar küresel zeminde benzeri görülmemiş fırsat ve tehditler günümüz teknolojileri sayesinde ortaya çıkmış, İnternet iş ve özel yaşamın her alanını etkiler hale gelmiştir. Güvenli ve etkin bir şekilde bu teknolojileri kullanabilmek için bu teknolojileri iyi tanımak, sunduğu imkânları ve oluşturduğu tehditleri yakından izlemek durumundayız. Bu konuda kendini yetersiz hissediyorsanız dersimize hoş geldiniz.