Veri Toplama Yöntemleri

Card image cap
Dersin öğretim elemanları
BİLAL SARAÇ
MURAT DOĞAN ŞAHİN
ŞERİFE ANATÜRK
Dersin dili
Türkçe
Card image cap
Açıklama
Veri Toplama Yöntemleri dersinin hedef kitlesi lisansüstü eğitim gören öğrenciler ve araştırmacılardır. Ders 4 hafta sürmektedir. İlk haftada bilimsel araştırma türleri, araştırma desenleri ile bilimsel araştırmalarda iç ve dış geçerlik konuları anlatılmaktadır. Sonraki haftada betimsel ve olgusal bilgi edinme amacıyla kullanılan anketlerin geliştirme sürecinden ve anketlerden elde edilen verilerden yararlanılarak yapılabilecek istatistiksel işlemler üzerinde durulmaktadır. Üçüncü haftada bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor becerilerin ölçülmesinde kullanılan ölçme araçları ve bu araçları geliştirilmesi süreci tanıtılarak; gözlem, görüşme, sesli-görsel materyaller, dokümanlar vb. nitel veri toplama araçları hakkında bilgi verilmektedir. Son haftada ise, psikolojik yapıların ölçülmesinde kullanılan ölçme araçlarında güvenirlik ve geçerlik belirleme yöntemleri incelenmektedir.