Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme

Card image cap
Dersin öğretim elemanı
N/A
Dersin dili
Türkçe
Card image cap
Açıklama
Bu derste, mevcut yasanın öngördüğü bileşenler bağlamında, ilkokulda görev yapmakta olan öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) geliştirirken gereksinim duyacağı bilgi ve becerilere yer verilmektedir.