Yapısal Eşitlik Modellemesi

Card image cap
Dersin öğretim elemanları
AKADEMA ANADOLU
ŞERİFE ANATÜRK
Dersin dili
Türkçe
Card image cap
Açıklama
Son yıllarda değişkenler arası ilişkileri tek tek incelemek yerine bütünsel bir yaklaşımla ilişkilerin hepsini birden aynı anda inceleme ihtiyacı ve eğilimi hızlanmıştır. Böylece bir araştırmada yer alan hipotezlerin her birisi için analiz yapmak yerine Kuram sınama olarak da ifade edilebilecek çok sayıda hipotezi bir seferde analiz edebilme konusunda önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Yapısal Eşitlik Modellemesi Fen Bilimlerinden ya da Sosyal Bilimlerden araştırmacıların olası tüm sorularına yanıt vermek amacıyla tasarlanmıştır. Yapısal Eşitlik analiz ailesi içinde yer alan tek ve çok gruplu doğrulayıcı faktör analizi, path analizi, latent (gizil) değişkenlerle model analizi, hibrit modeller, mediator ve moderator etkilerin incelenmesi gibi başlıklar dersin ana çatısını oluşturacaktır.