Araştırma Raporu Hazırlama

Card image cap
Dersin öğretim elemanları
AKADEMA ANADOLU
MESTAN KÜÇÜK
ŞERİFE ANATÜRK
Dersin dili
Türkçe
Card image cap
Açıklama
Her yazı türünün kendine özgü nitelikleri olduğu gibi bilimsel bir raporu yazmanın da kendine özgü nitelikleri bulunmaktadır. Raporlar yapılan çalışmanın ve çalışmayı yapanların nitelikleri hakkında okuyucuya bilgi veren en somut belgelerdir. Rapor aslında yapılan birçok işin ve toplanan birçok bilginin mantıklı, açık ve anlaşılır bir şekilde sunulmasına yardımcı olan ve bunların denetlenebilmesine olanak tanıyan bir belgedir. Bu yazılı belgenin de ortak bir dil oluşturabilmek adına belli başlı kurallar göz önünde bulundurularak hazırlanması gerekir. Bu bağlamda, dersin genel amacı öğrenenlere araştırma raporu hazırlama konusunda bilmeleri gereken kuralları kazandırmaktır. Dersi tamamlayan öğrenenler; araştırma raporunda bulunması gereken biçim ve içerik özelliklerini açıklayabilecek, alıntıları doğru bir şekilde yapabilecek ve düzgün bir kaynakça listesi oluşturabileceklerdir. Ders toplamda dört modülden (4 haftadan) oluşmaktadır. Her bir modül için bir haftalık zaman dilimi kullanılacaktır. Her hafta işlenecek konulara ilişkin bilgiler dersin öğretim elemanı tarafından sağlanacaktır. Öğrenenin buradaki sorumluluğu her hafta aktarılan bilgileri kavramaya çalışmak ve kafasına takılan, anlayamadığı yerleri öğretim elemanıyla paylaşarak çözmeye çalışmaktır, ayrıca öğretim elemanı tarafından modüllerin herhangi birinde verilmiş olan görevleri zamanında yapmaktır. Her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar tamamlama belgesi almaya hak kazanacaktır. Derste görüşmek dileğiyle, şimdilik hoşça kalın.