Beste Yapmayı Öğreniyorum 1

Card image cap
Dersin öğretim elemanları
AKADEMA ANADOLU
BERKANT GENÇKAL
ÖZLEM SOYDAN OKTAY
ŞERİFE ANATÜRK
Dersin dili
Türkçe
Card image cap
Açıklama
Bu ders, temel düzeyde bestecilikle ilgilenen ve kısa tek sesli ezgiler bestelemek isteyen amatörlere, besteciliğin temel ilkelerini, basit besteleme yöntemlerini öğretmek ve 20-30 ölçülük ezgiler tasarlamaya dair teknik bilgi kazandırmak amacıyla hazırlanmıştır. Programa katılabilmek için temel düzeyde solfej ve müzik teorisi bilgi ve becerisine, temel düzeyde bir çalgı çalabilme becerisine ve temel düzeyde nota yazma/okuma bilme becerisine sahip olmanız gerekmektedir. Bu derste, bir bestenin nasıl tasarlandığı anlatılmakta; besteciliğin temelinde olan, benzerlik, karşıtlık, tekrar, çeşitleme gibi teknikler ve motif, cümle gibi biçim öğeleri tanıtılmakta; bir motifin başlangıç ve bitiş sesinin ve motifin ritmik yapısının ezgisel tasarıma etkisi gösterilmekte ve bir beste yaparken dikkat edilmesi gereken diğer hususlar hakkında bilgi verilmektedir. Bu kazanımların sonucunda, katılımcıların bir motif yaratarak bu motiften 4-5 cümle uzunluğunda bir şarkı besteleyebilmeleri beklenmektedir.