İntraket ile Damar Yolu Açma

Card image cap
Dersin öğretim elemanları
AKADEMA ANADOLU
Arzu DAĞDELEN TALAZ
BUKET KİP KAYABAŞ
ŞERİFE ANATÜRK
Dersin dili
Türkçe
Card image cap
Açıklama
Sağlık çalışanı öğrenimi sırasında kazandığı hem teorik hem de pratik bilgi ve uygulama becerileri doğrultusunda, hastada var olan ihtiyaçları saptayabilme, buna yönelik girişimleri planlayabilme, uygulayabilme ve karşılaşılabilecek sorunları öngörebilme özelliğine sahip bireylerdir. Günümüzde araştırma, yönetim ve mesleğin gelişimine katkıda bulunmanın ön plana çıkmasının yanı sıra halen klinik sahada profesyonel uygulama rolü çok büyük bir öneme sahiptir. Yani sağlık çalışanlarının klinikte görev alabilmesi için teorik bilginin yanında, pratik bilgilere sahip olması önemini korumaktadır. Bu bağlamda cerrahi tekniklere uygun olarak damar yolu açma, intravenöz yolla ilaç uygulama, intravenöz sıvı uygulaması yapma, uygulamaları gerçekleştirirken ve sonrasında dikkat edilmesi gereken hususları göz önünde bulundurma ve uygulamanın sonlandırılması konularını içeren pratik uygulamalar görsel ve işitsel olarak ders içeriğinde yer almaktadır. Aseptik tekniğe uygun; intraket ile damar yolu açma, intravenöz ilaç uygulama ve intravenöz sıvı uygulayabilme, bu dersin hedeflerini oluşturmaktadır. Tüm bu bilgilerin ve uygulama tekniklerinin, öğrenenlerin klinikte görev alması durumunda her zaman karşılaştığı pratik bilgileri içermesi ve profesyonel bir yaklaşımla uygulanabilmesi açısından öneme sahiptir.