Bilgi Okuryazarı Olmak

Card image cap
Dersin öğretim elemanları
AKADEMA ANADOLU
ŞERİFE ANATÜRK
Dersin dili
Türkçe
Card image cap
Açıklama
Bilgi okuryazarlığı, bilgi problemlerini çözme becerisidir. Bilgi gereksinimini tanımlama, gereksinim duyulan bilgiyi bulma ve etkin kullanma ve iletme becerisidir. Bilgi okuryazarı birey, problem çözmek ve karar vermek için gereksinim duyulan bilgiye ulaşma ve kullanma becerilerine sahip olur. Bilgi okuryazarı olmak, mesleki yaşantıda etkili ve verimli olmanın ötesinde demokrasinin devamlılığı için bir gerekliliktir. Yaşam boyu öğrenme için ise temel şarttır. Dersin hedef kitlesi, bilgi okuryazarı olma konusunda istekli her yaştan öğrenenlerdir.