Finansal Piyasalarda Serbestleşme: Artıları

Card image cap
Dersin öğretim elemanları
AYÇA GÜZEL ÖZBEK
ŞERİFE ANATÜRK
SEZGİN AÇIKALIN
Dersin dili
Türkçe
Card image cap
Açıklama
“Finansal Piyasalarda Serbestleşme: Artıları, Eksileri” dersi, yaşamınızda sıklıkla duyduğunuz serbest piyasa, finans sektörü ve ekonomilerde liberalleşme hareketleri kavramlarına hem genel-geçer görüşe uygun hem de eleştirel bir bakış açısı sunmayı hedeflemiştir. Bu ders boyunca finansal sistem, liberalleşme ve küreselleşmeye ait genel kavramları ve bugüne kadar geçirdikleri tarihsel süreci anlayabilecek bilgiler sunulmaktadır. Bu bilgilerle birlikte finansal sistemin makroekonomiyle olan ilişkisini ve bu ilişkinin liberalleşme (serbestleşme) ile nasıl bir etkileşimde bulunduğunu kavrayabilmek bu dersin amaçlarından biridir. Finansal serbestleşmenin ekonomiyi nasıl hem olumlu hem de olumsuz etkileyebileceğini açıklayabilmek de bir başka amacı oluşturmaktadır. Bu ders boyunca, küreselleşen dünyada finans sisteminde olan değişimleri izleyebilme, serbest piyasa ekonomisine göre şekil alan dünya ekonomisinde finansal sistem, finansal serbestlik ve makro ekonomi arasındaki ilişkiler ve etkileşimleri kavrayabilme,hafta finansal liberalleşme ve ekonomik ilerleme arasındaki ilişkinin özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından olumlu sonuçlarını inceleyebilme, finansal serbestleşmenin Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin ekonomisini kötü anlamda etkileyebileceğini kavrayabilme amaçlarına yönelik içerikler işlenecektir. Dersin süresi 4 haftadır. Her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.