İzlenim Yönetimi

Card image cap
Dersin öğretim elemanları
AKADEMA ANADOLU
ŞERİFE ANATÜRK
Dersin dili
Türkçe
Card image cap
Açıklama
İnsan sosyal varlıktır ve çevresiyle sürekli sosyal etkileşim hâlindedir. Sosyal etkileşimlerin var olduğu her ortamda bireyler olumlu algılanmak isterler, bu nedenle diğer bireyleri etkilemeye yönelik davranışlarda bulunurlar. Bunu gerek beden dili ve kıyafet gibi araçlarla gerekse sözel olarak gerçekleştirirler. Bu anlamda kendilerinin olumlu yönlerini ön plana çıkarır, yeteneklerini ortaya koyarlar. Bu davranışlar izlenim yönetiminin konusunu oluşturur. Bu programın hedefi, kişinin diğerleri üzerindeki izlenimlerinin önemine değinerek var olan değerlerini ortaya koymak için neleri yapması/yapmaması konusunda yol göstermektir. Böylelikle bireyler yaşadıkları toplumda daha iyi bir şekilde algılanabilecek ve yanlış imajların önüne geçilmesi de mümkün olabilecektir. İyi bir izlenim oluşturmak için şüphesiz ki iyi bir sözlü anlatım yeteneğinin ötesine geçmek gerekir. Toplumsal yaşamda olumlu bir algı oluşturabilmek için tüm unsurlarıyla izlenim yönetimini en iyi şekilde uygulamak gerekmektedir. Mesele, olmadığımız gibi görünmek ve kendimizi gerçekliğimizin dışında sunarak başkalarını yanıltmak değildir. Bu dersin süresi 4 haftadır.