Dijital Çağda Bilgiyi Yönetmek

Card image cap
Dersin öğretim elemanları
AKADEMA ANADOLU
ŞERİFE ANATÜRK
Dersin dili
Türkçe
Card image cap
Açıklama
21. yüzyılda tanıştığımız dijital çağda son kullanıcılar ve/veya tüketiciler, dünyanın her yerinden ilgilendikleri konular hakkında anında bilgi alabilmekte ve edindikleri bu bilgileri yine dijital ortamda başkalarıyla paylaşabilmektedir. Organizasyonlar çağı, küreselleşme çağı, bilgi (enformasyon) çağı ya da sanayi ötesi çağ gibi kavramlarla da ifade edilen dijital çağda örgütsel bilgi, işletmelerin hayatta kalabilmeleri ya da rekabet üstünlüğünü sağlayabilmeleri adına yaşamsal öneme sahiptir. Bu bağlamda; işletmeler açısından stratejik bir güç haline gelen bilginin, etkin ve verimli bir biçimde nasıl yönetileceğinin, görsel ve yazılı materyal desteğiyle, ayrıntılı olarak ortaya konulması dersin amacını oluşturmaktadır. Dört hafta sürecek bu dersin birinci haftasında; bilgi yönetiminin ilişkili olduğu veri, enformasyon, bilgi, bilgelik, büyük veri, açık ve örtük bilgi, kurumsal ve müşteri bilgisi, girişimci bilgi, entelektüel sermaye ve bilgi yönetimi kavramları incelenmektedir. İkinci hafta; bilgi yönetiminin tarihsel süreç içinde geçirdiği evreler analiz edilmektedir. Bu bağlamda sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde temel dinamikler, bilgi çağı ve dijital çağ konularına da yer verilmektedir. Üçüncü hafta; bilgi çağında bilgi yönetiminin önemi ve örgütsel öğrenme süreci tartışılmaktadır. Dördüncü ve son hafta ise; bilgi yönetiminin alt yapısını oluşturan örgüt yapısı, bilgi ve iletişim teknolojisi, örgüt kültürü ve liderlik konuları üzerinde durulmaktadır.