Yönetimde Postmodern Yaklaşımlar

Card image cap
Dersin öğretim elemanları
DENİZ TAŞCI
GÖNÜL ÖZSARI
ŞERİFE ANATÜRK
Dersin dili
Türkçe
Card image cap
Açıklama
Günümüzde, küreselleşme ile birlikte rekabet giderek şiddetlenmektedir. Bunun sonucu olarak rekabet üstünlüğü elde etmek ve bu üstünlüğü muhafaza etmek oldukça güçleşmektedir. Son yıllarda bu üstünlüğü muhafaza etmek için yönetim ve organizasyon alanında pek çok yeni gelişme ortaya çıkmakta, yeni kavram, teknik ve yaklaşımlardan söz edilmektedir. Genel olarak bu yaklaşımlar, performans artırımı ve maliyet azaltılması yoluyla rekabet üstünlüğü sağlamakta ve bu üstünlüğün korunmasına yardımcı olmaktadır. Bazı kaynaklarda, postmodern yönetim yaklaşımları olarak da ifade edilen bu kavram ve yaklaşımlar bu dersin ana konusudur ve derste, söz konusu bu kavramlara ilişkin bir bakış açısı yaratmak ve bilgi birikimini artırarak farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır. Dersin süresi 6 haftadır.