Fotoğraf Üzerine: Fotoğrafın Ortaya Çıkışı

Card image cap
Dersin öğretim elemanları
AKADEMA ANADOLU
ŞERİFE ANATÜRK
Dersin dili
Türkçe
Card image cap
Açıklama
Fotoğraf günümüzde yaşamın her alanında yer almaktadır. Bu dersin amacı, fotoğrafın kendine özgü teknolojisi üzerinde durularak yaşamdaki yerinin anlaşılmasını sağlamaktır. Bu dersi tamamlayan öğrenenler, ışıkla yüzey üzerine resmetmenin tarihsel sürecini açıklayabilecek; fotoğrafın bulunuşundaki belirleyici olguların neler olduğunu açıklayabilcek; ışıkla resmetme ve fotoğraf ilişkisini belirleyebilecek ve ilk fotoğrafçıların kimler olduğunu sıralayabilecektir. Bu dersin süresi 5 haftadır.