Medyayı Doğru Okumak

Card image cap
Dersin öğretim elemanları
AKADEMA ANADOLU
ŞERİFE ANATÜRK
Dersin dili
Türkçe
Card image cap
Açıklama
Günümüzde medyadaki bilgi yoğunluğu altında kişiler görsel, işitsel ve yazılı medya karşısında pasif birer alıcı durumuna düşebilmektedir. Dördüncü kuvvet medya karşısında pasif bir alıcı olmak yerine, medyayı okuyabilecek, medyanın dilini çözebilecek bilinç düzeyine ulaşmak ve iletişim olgusunda aktif bir birey olarak yer almak medya okuryazarı olmanın temel şartıdır. Medyada gerçekliği ve kurguyu ayırt etme becerisinin kazandırıldığı bu derste, medyanın olayları ve olguları nasıl ve neden belli yönleriyle yansıttığı ele alınmaktadır. 2 hafta süren bu dersin hedef kitlesi, medyayı doğru okuma konusunda farkındalığı yüksek, medyaya eleştirel bakabilen bilinçli alıcılar olmak isteyen her yaştan öğrenenlerdir.