Matematik Okuryazarlığının Desteklenmesi

Card image cap
Dersin öğretim elemanları
AKADEMA ANADOLU
ŞERİFE ANATÜRK
TANGÜL UYGUR KABAEL
Dersin dili
Türkçe
Card image cap
Açıklama
Matematiksel bilgi ve becerileri gerçek yaşamda kullanma ve gerçek yaşam durumlarını matematiksel olarak yorumlama olarak tanımlanabilen matematik okuryazarlığının matematik eğitimindeki ve toplumsal gelişimdeki önemi açıktır. Bu önem, katılımcı ülkelere eğitim sistemlerini diğer katılımcı ülkelerin eğitim sistemleri ile karşılaştırma olanağı sunan PISA Uluslararası Değerlendirme çalışmasının da bir sonucu olarak daha görünür hale gelmiştir. PISA Uluslararası Değerlendirmesi sonuçları, katılımcısı olan ülkemiz için de matematik okuryazarlık düzeyinin yükselmesinin gerekliliğine işaret etmektedir. Bu gereklilik doğrultusunda matematik eğitimi ile ilişkili bireylere, özellikle de matematik öğretmenlerine düşen sorumluluk açıktır. Hedef kitlesi; matematik öğretmenleri, matematik öğretmen adayları, matematik eğitimi araştırmacıları ve matematik eğitimi ile ilişkili olan bireylerden oluşan bu derste katılımcılara matematik okuryazarlığı, PISA Uluslararası Değerlendirmesi ve PISA matematik okuryazarlığı çerçevesi bağlamında genel bilgi kazandırmak ve öğrenme ortamlarında matematik okuryazarlığını desteklemelerine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Dersin sonunda katılımcılar matematik okuryazarlığını açıklayabilecek; PISA matematik okuryazarlık döngüsünü açıklayabilecek; bir PISA matematik probleminin çözüm sürecini, matematiksel süreçler ve matematiksel yeterlikler bağlamında analiz edebilecek; matematik öğrenme sürecinde matematik okuryazarlığının desteklenmesini açıklayabilecek; problem çözme sürecinde matematiksel süreçleri ve matematiksel yeterlikleri desteklemeye yönelik öğretim etkinliği tasarlayabilecektir. Ders sürecinde bireysel öğrenmeye uygun çeşitli materyaller ile çalışılacaktır. Katılımcılar, ilk iki modülde PISA ve matematik okuryazarlığı bağlamında kuramsal bilgiyi inceleyebilecekler, üçüncü modülde ise ilk iki modülde edindikleri bilgiler ışığında örnek PISA matematik problemlerinin matematiksel süreçlere göre analizini yapabileceklerdir. Dördüncü modülde PISA matematik okuryazarlığı döngüsünde ele alınan matematiksel yeterlikleri detaylı inceleyebilecek ve ardından beşinci modülde örnek problemleri yeterlikler bağlamında analiz edebileceklerdir. Sonuncu modülde ise önceki modüllerde edinilen bilgilerin, kurgulanmış öğrenme ortamlarındaki uygulamalarına ilişkin öğrenme materyalleri bulabilecek ve matematik okuryazarlığını destekleme amacı doğrultusunda öğrenme ortamları tasarlayabileceklerdir. Dersin süresi 6 hafta olup her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.