Yönetim Bilimlerine Felsefi Yaklaşım

Card image cap
Dersin öğretim elemanları
GÖNÜL ÖZSARI
ŞERİFE ANATÜRK
UĞUR KESKİN
Dersin dili
Türkçe
Card image cap
Açıklama
Yönetim alanı, yirminci yüzyıldan itibaren bilimsel literatürde yer almış olmasına karşılık, düşünsel arka plan olarak çok daha eskilere dayanmaktadır. İnsanoğlunun dünya üzerindeki var oluşuna kadar geriye götürülebilecek olan yönetim düşüncesi, bu ders kapsamında mümkün olduğu ölçüde tarihi ve felsefi derinlikte ele alınmaktadır. Söz konusu tarihi ve felsefi derinlik hususundaki ölçütü, “tahlil edilebilir düşünceye dayandırılabilen yazılı kaynak eserler” şeklinde ifade edebilmek mümkündür. Kaynağa dayalı anlatımda, çok fazla aşırıya gidilerek, güncel yaşamdan da kopmamak amaçlanmaktadır. Derste, antik çağlardan itibaren dönemsel ayrımlara tabi tutulan yönetim düşüncesi, yirminci yüzyılın başındaki bilimsel yaklaşımlara kadar işlenerek geçmiş dönem yaklaşım ve uygulamaları değerlendirmeye alınmaktadır. Yönetim alanına konu edilebilecek içerikte eserler kaleme almış olan filozofların bakış açılarının tartışıldığı bu derste, felsefi çıkarsamaların yapılabilmesi için gerekli ön koşullar arasında yer alan “birincil kaynak eserler üzerinden okuma yapma” konusunun önemi vurgulanmaktadır. Bu sayede dersin katılımcılarına, birincil kaynak eserler üzerinden hem aktarıma, dayalı hem de yorum ve değerlendirmeye dayalı görüş ileri sürebilmenin değeri kavratılmaya çalışılmaktadır. Dersin süresi 6 haftadır.