Osmanlı Türkçesine Giriş

Card image cap
Dersin öğretim elemanları
BURHAN SAYILIR
ÖZLEM SOYDAN OKTAY
ŞERİFE ANATÜRK
Dersin dili
Türkçe
Card image cap
Açıklama
Osmanlı Türkçesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk anayasası olan 23 Aralık 1876 tarihli Kanun-ı Esasî’de geçtiği hâliyle Türkçe, 13 ile 20. Yüzyıllar arasında Anadolu'da ve Osmanlı Devleti'nin yayıldığı bütün ülkelerde kullanılmış olan, Arapça ve Farsçadan etkilenmiş Türk dilidir. Osmanlı Türkçesi’nin alfabesi Arap alfabesin dayanır. 28 harften oluşan Arap alfabesine Farslılar ü harf daha eklemişler harf sayısı 31’ çıkmıştır. Farsçanın bu sesleri Türkçe’de de olduğu için bu 31 harflik alfabe Türkler tarafından da benimsenmiş ve kullanılmıştır. Osmanlı Devleti hâkimiyeti altında oluşturulan bütün kültürel birikim Osmanlı Türkçesi ile olmuştur. Osmanlı Türkçesiyle tarihten edebiyata, tıptan fen bilimlerine, kültürden sanata bütün alanlarda sayısız eser üretilmiştir. Her Türk vatandaşı ve Türk kültür coğrafyasından olan herkes etrafında baktığında Osmanlı Türkçesi ile yazılmış ya bir çeşme kitabesi, ya bir cami kitabesi ya da bir mezar taşı görür. Osmanlı Devleti’nin dağılmasından sonra yirmiden fazla devlet ortaya çıkmış ve bu devletler tarihlerini yazabilmeleri için Osmanlı Türkçesi metinlere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ders Osmanlı Türkçesine giriş mahiyetindedir. Ders kapsamında Osmanlı Türkçesi’ndeki harflerin tanıtımı, başta, ortada ve sonda yazılış şekilleri, sesli sessiz harfler, rakamlar, tarih yazımı ve okunması, temel ve basit metin okunması gibi etkinlikler vardır. Metinler matbu metinler olacaktır. Bu dersten murad, dersi alanların harfleri tanımaları ve temel seviyedeki metinleri okuyabilmeleridir.