Eleştirel Medya Okumaları

Card image cap
Dersin öğretim elemanları
BARIŞ KILINÇ
GÖNÜL ÖZSARI
ŞERİFE ANATÜRK
Dersin dili
Türkçe
Card image cap
Açıklama
Eleştirel Medya Okumaları, tarihsel olarak geniş bir literatüre sahip olan önemli bir akademik çalışma alanıdır. Dördüncü kuvvet olduğuna dair genel kabul ve işlevlerine yönelik olumlu bakış açısının aksine, medyanın, kapitalist üretim biçimi ve sahiplik yapısı çerçevesinde biçimlendirilmiş ve tüketim endüstrisinin başat bir aktörü olarak eyleyen bir yapı olduğunu iddia eden eleştirel bir içeriğe sahiptir. Bu okuma biçimleri, öbürü ile birlikte medyanın tarihini, günümüz medyasının işleyiş biçimini ve medya çıktılarını anlamak için işlevsel bir bağlam sunabilir. Bu bağlam, kitle iletişimi, kitle kültür ve eleştirel medya okumalarının temeli sayılabilecek tarihsel tartışmalardan ve yaklaşımlardan (Gramsci ve Hegemonya, Frankfurt Okulu ve Kültür Endüstrisi, Althusser ve Devletin İdeolojik Aygıtları); İngiliz Kültürel Çalışmalar Okulu ile ilgili tartışmalardan; medyanın eleştirel ekonomi politiğini esas alan kuramsal yaklaşımdan ve araçsalcı olarak adlandırılan Amerika’daki eleştirel ekonomi politikçiler (Schiller, Smythe, Herman ve Chomsky) ile yapısalcı olarak adlandırılan Avrupa’daki eleştirel ekonomi politikçilerin (Golding, Murdock, Garnham ve Mattelart) literatüre sundukları katkıların örnekler ile tartışılmasından oluşmaktadır. 4 hafta süren bu derste; her modülde yapılması gereken görevleri zamanında tamamlayan katılımcılar "Ders Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanır.