Yüksek Öğretimde Dijital Dönüşüm

Card image cap
Dersin öğretim elemanları
AKADEMA ANADOLU
ŞERİFE ANATÜRK
Dersin dili
Türkçe
Card image cap
Açıklama
İçinde bulunduğumuz dijital çağda hemen her alandaki kurumsal yapılarda ve iş yapma biçimlerinde köklü değişiklikler olduğunu hepimiz gözlemliyoruz. İmalat işletmeleri yanında iletişim, bankacılık, sağlık kurumları gibi hizmet sektöründeki teknolojik değişimler; robotlar, akıllı sistemler, e -ticaret, sosyal medya, e-devlet, mobil iletişim gibi uygulamalar hemen aklımıza gelen örnekler. Bu değişimlerin, dönüşümlerin temelinde teknolojinin sağladığı işleri daha hızlı, etkili ve ucuz yapabilme olanakları yanında bilginin anında kaydedilmesi, çok hızlı işlenmesi ve iletilmesi ve karar süreçlerinde kullanılması var. Eğitim sektörünün bütün bu gelişmelere duyarsız kalmasının, bu fırsat ve olanaklardan yararlanmamasının söz konusu olamayacağı açık. Nitekim önceleri uzaktan eğitim olarak başlayan teknoloji destekli uygulamalar günümüzde e-öğrenme, açık ders kaynakları, kitlesel çevrimiçi dersler, mobil öğrenme, mikro öğrenme gibi modellere evrilerek çoğalıyor ve yaygınlaşıyor. Eğitimin okulların dört duvarı ile sınırlı olmadığını, öğrenmenin her yerde ve her zaman gerçekleştirilmesinin mümkün olduğunu hemen herkes kabul ediyor. Ancak yükseköğretim kurumlarının teknolojideki bu gelişmelerden tam olarak yararlanmalarını sağlayacak yönetsel bir dönüşüm içerisinde olduğunu söylemek oldukça zor. Teknolojik altyapı ve donanım yönüyle çok büyük yatırımlar yapılıyor, e-öğrenme, uzaktan eğitim, mobil öğrenme gibi çeşitli uygulamalar gerçekleştiriliyor olmakla birlikte yükseköğretim kurumları geleneksel yapılarını ve eğitim öğretim süreçlerini değiştirme konusunda çok istekli gözükmüyorlar. Yönetsel çabalar teknolojik dönüşümün başarılı olmasına odaklanıyor ve yapılmakta olanların teknoloji destekli olarak yapılması reform olarak görülüyor. Eğitim süreçlerinin etkililiği ve verimliliği, paydaşların memnuniyeti, yatırımların maliyeti gibi hususlar pek dikkate alınmıyor. Yukarıdaki tespit ve görüşler ışığında bu ders yükseköğretim sisteminde dijital dönüşümün yönetsel boyutuna dikkat çekmek için hazırlanmıştır. Dijital çağın fırsatlarından yararlanılması kadar gereklerinin de yerine getirilmesi için yükseköğretimde dönüşüm zorunludur; ancak bu dönüşüm eğitim sisteminin tüm bileşenlerini içeren yönetsel bir bütünlük içerisinde gerçekleştirilmelidir. Bu doğrultuda dersimiz dört bölümden oluşmaktadır: Eğitimde Değişen Paradigmalar ve Yükseköğretim bölümünde eğitimdeki değişim eğilimlerinin niteliği ve tarihçesi incelenecek, eğitsel ve yönetsel faaliyetlere egemen olan bakış açıları (paradigmalar) değerlendirilecektir. Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm bölümünde dijital çağdaki teknolojik gelişmelerin yükseköğretimdeki yansımaları incelenecek ve değerlendirilecektir. Dijital Dönüşümün Yönetsel Boyutları bölümünde yükseköğretim kurumlarındaki dönüşüm olgusunun yönetsel boyutları sistem kavramı ve bilimsel yaklaşım çerçevesinde ele alınarak sistem bileşenleri değerlendirilecektir. Dijital Dönüşümün Aracı Olarak Öğrenme Yönetim Sistemleri bölümünde kaynakların sunumu, eğitsel faaliyetlerin ve etkileşimlerin gerçekleştirilmesi ve izlenmesi, paydaşlar arasındaki işbirliklerinin kurulması gibi amaçlara hizmet eden bütünleşik yazılımlar olan Öğrenme Yönetim Sistemlerinin (LMS) yükseköğretimi dönüştürme konusundaki rolü değerlendirilecektir.