Yönetsel Karar Verme

Card image cap
Dersin öğretim elemanları
FİKRET ER
GÖNÜL ÖZSARI
ŞERİFE ANATÜRK
Dersin dili
Türkçe
Card image cap
Açıklama
Günlük hayatta bireyler birçok karar verme durumu ile karşılaşmaktadır. Bazı kararları hızlı bir şekilde verebilmekle beraber kimi durumlarda karar verme süreci uzun bir zaman alabilmektedir. Günümüz işletmelerinde yöneticiler sıklıkla karar verme problemi ile karşı karşıya kalmaktadır. Yeni fabrika yeri belirlenmesi, yeni bir tedarikçinin belirlenmesi, hangi pazarlara girilmesi gerektiği kararının verilmesi bu durumlara örnek olarak sayılabilmektedir. Karar alma sürecinde karar vericinin içinde olduğu ortam büyük bir önem taşımaktadır, karar problemlerinde bu ortamları belirlilik, belirsizlik ve risk olarak sınıflamak mümkündür. Bu programda birden fazla karar verme alternatifinin bulunduğu durumlarda karar vericiye en iyi karar alternatifinin bulunmasında fayda sağlayan teknikler örnek olaylar yardımıyla ele alınmakta, haftalık olarak olay incelemelerine yer verilmektedir. Çeşitli bilimsel makaleler okunmaktadır. Dersin süresi 6 haftadır.