Farklılık İçinde Birlik: Avrupa Birliği’nin Kültür Politikası

Card image cap
Dersin öğretim elemanları
AKADEMA ANADOLU
ALİ ONUR ÖZÇELİK
DURU ŞAHYAR AKDEMİR
ERHAN AKDEMİR
RABİA TAŞ
ŞERİFE ANATÜRK
VOLKAN ŞEYŞANE
Dersin dili
Türkçe
Card image cap
Açıklama
Türkiye kamuoyunda Türkiye’nin AB’nin önündeki en önemli engel olarak ise din, kültür ve kimlik farklılıkları gündemde olmuştur. Elbette ki, AB farklı kimliklerden, kültürlerden oluşmaktadır. AB’nin resmî belgeleri ve politikaları farklılık içerisinde birlik, kültürlerarası diyalog, çoğulculuk, Avrupa ortak kültürel mirası gibi yaklaşımları temel değerleri olarak ortaya koymakta olsa da Türkiye kamuoyundaki algı AB’nin Türkiye’nin farklı kimlik ve kültürü nedeniyle Birlik dışında tutulduğu ya da tutulacağı yönündedir. AB’nin kültür politikalarının, Avrupa ortak kültürel mirasının, Lizbon Antlaşması’nda belirtilen temel AB değerlerinin Türkiye kamuoyunda bilinirliğinin, farkındalığının ve görünürlüğünün artırılmasını amaçlamaktadır. Bu çerçevede dersin hedefi, Avrupa Birliği kültür politikası ve Avrupa ortak kültürel mirasının dayandığı farklılık, çeşitlilik ve ulusal kültürlere saygı yaklaşımının Türkiye kamuoyunun çeşitli düzeylerine anlatılması, farklı hedef kitlelere aktarılmasıdır.