Oyunlar Teorisine Giriş

Card image cap
Dersin öğretim elemanları
AKADEMA ANADOLU
ŞERİFE ANATÜRK
Dersin dili
Türkçe
Card image cap
Açıklama
Oyun teorisi, farklı çıkarlara sahip tarafların mevcut olduğu modelleri matematiksel olarak araştırmaktadır. Eğer çıkarlar tamamen zıt ise bu oyuna sıfır toplamlı (antagonistik) oyun, tamamen zıt değilse oyuna sıfır toplamlı olmayan oyun denir. Toplam 6 haftadan oluşan bu derste oyun teorisinin temelleri anlatılmaktadır. Dersi alan öğrenenler, oyunun matrisi ve oyuncuların stratejisi kavramını tanımlayabilecek; oyunların tekrarlanması durumunda ortaya çıkan karma strateji kavramını açıklayabilecek; denge kavramının önemini açıklayabilecek; Nash dengesini tanıyabilecek; ünlü minimaks teoremini, oyunların çözüm yöntemlerini ve bazı oyun örneklerinin çözümlerini açıklayabileceklerdir. Dersin süresi 6 haftadır.