Mikroişlemci Tasarlıyorum

Card image cap
Dersin öğretim elemanları
AKADEMA ANADOLU
ŞERİFE ANATÜRK
Dersin dili
Türkçe
Card image cap
Açıklama
Modern bilgisayar mimarisinin en önemli bileşenlerinden birisi mikroişlemcilerdir. Diğer mimari bileşenlere koşut mikroişlemcilerdeki teknolojik gelişmeler, günümüzde etrafımızı çevreleyen son derece karmaşık sayısal sistemlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu derste, modern bilgisayar mimarisini ve bu mimaride hesaplama gücünün temelini oluşturan bir mikroişlemcinin son derece temel düzeyde nasıl tasarlanabileceğini inceleyeceğiz. Öğrenme amaçları aşağıdaki gibidir: 1- Bilgisayar Mimarisine Giriş a- Bilgisayar sisteminin temel bileşenlerini tanımlayabilmek. b- Bilgisayar teknolojisi konusunda bilgi sahibi olmak. 2- Sayısal Sistemleri Hatırlayalım a- Birleşimsel mantık devrelerinin analizini ve tasarımını yapabilmek. b- Eşzamanlı ardışıl devreler konusunda bilgi sahibi olmak. 3- Komut Seti Mimarileri a- Yazılım ve donanım arasındaki arayüz konusunda bilgi sahibi olmak. b- MIPS komut seti mimarisindeki komutlar tanımlayabilmek. 4- Tek Çevrim Mikroişlemci Tasarımı a- Von Neumann bilgisayar mimarisini tanımlayabilmek. b- Bir mikroişlemci tasarlayabilmek için gerekli olan donanım bileşenlerini tespit edebilmek. c- MIPS mikroişlemcisinin tasarımını özetleyebilmek.