Doğanın Şifalı Yağları

Card image cap
Dersin öğretim elemanları
GÖKALP İŞCAN
ŞERİFE ANATÜRK
Dersin dili
Türkçe
Card image cap
Açıklama
Günümüzde doğal kaynaklı ürünlerin sağlık alanında kullanımı büyük bir hızla artmaktadır. Gün geçtikçe artan bu yoğun ilgi ile karşımıza gerek marketlerde gerekse yazılı ve görsel medyada kaliteleri hakkında fikir sahibi olamadığımız yüzlerce ürün çıkmaktadır. Bu geniş yelpaze içinde genellikle dermokozmetik amaçlarla kullanılan, mide bulantısı, burun tıkanıklığı gibi gündelik basit sağlık problemlerinin giderilmesi, kaygı, panik bozukluk, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi durumların hafifletilmesi veya bütüncül bir yaklaşımla iyi hissetme haline ulaşılmasında doğal yağlar bu anlamda büyük önem kazanmıştır. Şifalı; diğer bir deyişle tedavi etkinliğine sahip olan doğal yağlar dediğimizde aklımıza bitkilerden damıtma veya diğer ismiyle distilasyon yöntemleri elde edilen uçucu özellikteki esanslar (eterik yağlar, uçucu yağlar) ile genellikle bitkilerin tohum ve meyvelerden sıkma yoluyla elde edilen sabit yağlar gelmektedir. Bu yağlardan tedavide faydalanabilmek için öncelikle doğal kaynaklardan elde edilmiş olması, belirli bir kaliteye sahip olması ve doğru şekilde uygulanması gereklidir. Bu bilgiler ışığında, dersimizde uçucu ve sabit yağların kaynakları, elde edilme yöntemleri, kalite standartları, sağlık üzerindeki olumlu etkileri, uygulama yolları ve güvenli kullanımları hakkında temel bilgilerin kazanılması amaçlanmaktadır. Dersimiz görsel sunumlar, kısa videolar ve tartışmalar şeklinde aktarılacak, her hafta sizlerden çeşitli etkinliklere katılımınız istenecektir. Derste başarı sağlayabilmeniz için aktarılan bilgilerin forum alanında tartışılması, sizlere verilen piyasa araştırması etkinliklerini ve konuyla ilgili anket formlarının doldurulması gibi etkinlikleri yerine getirmeniz beklenmektedir. Yapılan piyasa araştırmalarında tarafınızdan temin edilen ve sizler tarafından basit yöntemlerle kontrolü yapılan uçucu yağ ve sabit yağların örneklerinin ait olduğu markaların forum alanında tartışılması, lehte veya aleyhte herhangi fikir beyanında bulunulmamasına dikkat edilmelidir.