R ile Sosyal Bilimlerde İstatistiğe Giriş

Card image cap
Dersin öğretim elemanları
AKADEMA ANADOLU
ŞERİFE ANATÜRK
Dersin dili
Türkçe
Card image cap
Açıklama
Bu dersin temel hedefi, R istatistiksel programlama dilinin tanıtılması ve sosyal bilimler alanındaki araştırmacıların diğer paket programlarla yaptıkları yaygın olan basit analizleri ve veri düzenleme işlemlerini R'de nasıl yapabileceklerini öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Her hafta ardışık etkinlikler biçiminde sunulan bu eğitim videolarında, belirlenen amaçlar doğrultusundaki teorik bilgiler öğretim elemanı tarafından sunulmaktadır. Öğrencilerden istenen, her hafta ilgili etkinlik kapsamındaki eğitim videosunu izlemeleri ve eş zamanlı olarak video kapsamında yapılan işlemleri kendi bilgisayarlarına yükleyecekleri R ve R Studio ile yapmaya çalışmalarıdır. 5. hafta sonunda dersin tamamlanmasının ardından final değerlendirmesi ile kazanılan becerilerin ortaya konulmasını sağlayacak genel bir ders değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu ders boyunca R'nin temel mantığının kavranması ve diğer paket programlara göre farklı olan çalışma prensibinin benimsenmesi; R'de temel semboller, matematiksel işlevler ve komutlar hakkındaki temel bilgilerin edinilmesi; R'de nesne kavramının anlaşılması ve farklı türdeki nesnelere ilişkin bilgi sahibi olunması; veri setlerinin R'ye yüklenmesi, düzenlenmesi ve temizlenmesine ilişkin becerilerin kazanılması; t testi ve doğrusal regresyon analizlerinin yapılması ve sonuçların yorumlanabilmesine ilişkin konular üzerinde durulmaktadır.