Girişimciliğe Başlangıç

Card image cap
Dersin öğretim elemanları
AKADEMA ANADOLU
ŞERİFE ANATÜRK
Dersin dili
Türkçe
Card image cap
Açıklama
Girişimcilik, iş fırsatların gözlemlenmesi sonucunda değer yaratım süreci olarak tanımlanmaktadır. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin 18 Aralık 2006 tarihli “Hayat Boyu Öğrenme Becerileri” ile ilgili olarak belirlemiş olduğu “Anahtar Yeterlilikler” tavsiye kararında, bireylere kazandırılması hedeflenen sekiz anahtar yeterlilikten biri olarak eğitim ve öğretimin her aşamasında “inisiyatif alma duygusu ve girişimcilik” yer almaktadır. Bugün gelinen noktada mesleksizlik ve beraberinde ortaya çıkan işsizlik, gerek gelişmekte olan gerekse de gelişmiş ülkelerin tamamının çözüm aradığı önemli bir sorundur. Bu açıdan bakıldığında girişimcilik; ekonomi politikaları açısından önemli olduğu kadar uygulanmak istenen sosyal politikalar açısından da son derece önemlidir. Büyüme ve istihdamın sağlanması, diğer bir anlatımla ülkelerin kalkınması, yatırıma ve katma değeri yüksek ürünler üretebilecek inovatif yapıdaki işletmelerin kurulmasına bağlıdır. Bu yüzden girişimcilik ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve beraberinde girişimcilik ekosisteminin yaratılması bireyler, işletmeler ve toplum açısından son derece önemlidir. Öte yanda, Avrupa Konseyi’nin sıraladığı bir diğer yeterlik ise teknoloji okuryazarlığıdır. Bir başka deyişle, bireylerin teknolojiyi etkili kullanması ve teknoloji kullanarak yenilikçi ürünler ortaya koyabilmeleri hedeflenmektedir. Bu ders, temel düzeyde hem teknoloji hem de girişimcilik becerileri kazandırmayı hedefleyen son derece özgün bir içeriğe sahiptir. Bu ders büyük ölçüde bireysel öğrenmeye dayalı geliştirilmiştir.