Akademik Yazma

Card image cap
Dersin öğretim elemanları
AKADEMA ANADOLU
EMİNE KOLAÇ
ŞERİFE ANATÜRK
Dersin dili
Türkçe
Card image cap
Açıklama
Akademik Yazma dersi, katılımcıların akademik okuryazarlıklarını geliştirmeyi, bilimsel metin oluşturabilmelerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Temel dil becerilerinden biri olan yazma becerisi geç gelişen, yazmakla pekişen, dinleme, okuma, konuşma becerilerinde yetkinliği, zihinsel sürecin aktif olarak kullanılmasını, yoğun düşünmeyi gerektiren karmaşık bir süreçtir. Doğuştan gelen bir yetenek değil, eğitimle elde edilen, çaba harcayarak kazanılan bir beceridir. Bilimsel araştırma sürecinin belgelenmesi, bilimsel metnin oluşturulması araştırmacılar için zaman zaman korkulu, sancılı bir sürece dönüşmekte, bu da araştırmayı olumsuz yönde etkilemektedir. Bilimsel araştırma süreci ne kadar iyi yönetilirse yönetilsin dilin anlatım olanaklarının yetkin bir şekilde kullanılarak belgelenmediği, rapora dönüştürülmediği sürece anlam ifade etmeyecektir. Bilimsel araştırma süreci başarılı bir raporla değer kazanır. Bu da akademik yazma becerilerinin kazanılmış olmasıyla mümkündür. Okuduğunu anlama, düzgün bir biçimde yazı ile ifade etme becerisini kazanmış olma sadece akademik yaşamda değil bütün yaşamda başarı için anahtar konumundadır. 6 hafta olarak planlanan ders süresince her hafta akademik yazmanın farklı bir boyutu üzerinde durulacaktır. Derslerde temel dil becerileri; okuma-yazma ilişkisi; metin türleri; akademik yazma süreci; bilimsel metinde kullanılacak dil; bilimsel metinde başlık, özet, anahtar sözcük, giriş, bulgular, tartışma, sonuç, öneriler, kaynaklar bölümlerinin yazımı üzerinde durulacak, paylaşımlarda bulunulacak, değerlendirmeler yapılacaktır.