Temel Göstergelerle Türkiye Ekonomisi

Card image cap
Dersin öğretim elemanları
N/A
Dersin dili
Türkçe
Card image cap
Açıklama
Bu ders kapsamında kısa vadede Türkiye ekonomisinin hangi yöne seyrettiğini anlayabilmeye yardımcı göstergeler tanıtılmaktadır. Bu göstergelerdeki değişim izlenerek, Türkiye ekonomisindeki aktiviteyi ölçmeyi sağlayan gayri safi yurtiçi hasılanın nasıl değişeceği tahmin edilebilmektedir. Bir başka ifadeyle temel olarak ekonomik değişkenler arasında kısa vadede nasıl bir ilişki olduğu açıklanmaktadır. Dersin süresi 5 haftadır.