Popüler Ekonomi Kavramları

Card image cap
Dersin öğretim elemanları
N/A
Dersin dili
Türkçe
Card image cap
Açıklama
Ekonomiye ilişkin bazı kavramlar pek çok bireyi doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemekte ve bu nedenle ilgi odağı haline gelmektedir. Ancak bu kavramların birçoğu eksik ya da yanlış bilinmekte ve bu nedenle birtakım spekülasyonlara ya da dezenformasyon akımlarına konu olmaktadır. Popüler Ekonomi Kavramları dersi ile öğrenenlere günlük hayatta sıkça karşılaşılan ya da merak-ilgi konusu olan ekonomi kavramlarına ilişkin kısa, açık ve net bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır. Bu sayede, eksik ya da yanlış bilinen kavramlar hakkında doğru ve somut bir fikrin oluşturulması hedeflenmektedir. Dersin süresi 6 haftadır.