Uygulamalı İçerik Analizi Eğitimi

Card image cap
Dersin öğretim elemanları
ŞERİFE ANATÜRK
N/A
Dersin dili
Türkçe
Card image cap
Açıklama
Bu dersin genel amacı, katılımcıları içerik analizi yöntemi alanında "uygulama yapabilecek düzeyde" eğitmektir. Derste öğrenciler, diğer araştırma yöntemleri arasında içerik analizinin yerini anlayabilecek, içerik analizi ile neler yapılabileceğini fark edebilecek, içerik analizi ile yapılmış uygulamaları değerlendirebilecek, içerik analizi uygulama aşamalarını ve dikkat edilmesi gerekenleri kavrayabilecek, kendi başına bir uygulama gerçekleştirebilmeyi öğrenecek, örnek bir uygulamada bulunabilecek, kodlama şablonu ve veri girişini Microsoft Excel programında gerçekleştirebilecek, veri analizi ve grafik ve tablolaştırma konusunda SPSS’ten yararlanabilecek, araştırma raporunu hazırlamada ihtiyaç duyacağı bilgi ve becerilere sahip olacaktır. Bu bilgilendirici ve uygulamalı eğitim programına; lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde iletişim bilimleri başta olmak üzere, sosyal bilimler alanında herhangi bir iletişim içeriğini (görüşme metni, haber, kitap, rapor, sinema filmi, fotoğraf ya da mesaj içeren her türlü materyali) çözümleme ya da analiz etme konusunda bilimsel bir yöntem arayan, içerik analizi uygulamasında bulunmak isteyen, ödev, makale, rapor ya da tez hazırlayacak herkes katılabilir. Bu eğitimin genel hedefi iletişim süreci analizinde önemli bir yere sahip olan içerik çözümlemesi yöntemi konusunda katılımcıları uygulama yapabilecek düzeyde eğitmektir.