Piyano Eğitmenliği 1

Card image cap
Dersin öğretim elemanı
N/A
Dersin dili
Türkçe
Card image cap
Açıklama
Piyano Eğitmenliği Programı Birinci Seviye eğitimi dört haftalık bir süreci kapsamaktadır. İlk seviyede amaç öğrenci ve eğitmen arasında sağlıklı bir iletişimin temel prensiplerini oluşturmak, öğrencide piyano eğitimi ve çalgısı üzerine bir farkındalık yaratmak ve öğrenciyi piyano temel tekniklerinin alt yapısını ile tanıştırmaktır. Program bütün bu amaçların öğretme, ölçme ve değerlendirme tekniklerini öğretmene kazandırırken aynı zamanda süreci kontrol altında tutma yeterliliğini kazandırmayı hedeflemektedir. Süreçte adaydan istenilen etkinlik ve ödevlerin yerine getirmesi, öğrendiklerini bir öğrenciye öğretirken ve seviyeye ait müfredattaki tüm parçaları bizzat icra ederken çekeceği ve sisteme göndereceği videoların değerlendirilmesi ile yapılan Piyano Eğitmenliği Sınavı’ndan başarılı olması beklenir. Bu süreci başarıyla tamamlayan adaylar Ders Tamamlama Belgesi almaya ve ileri seviyelere devam etme haklarını kazanırlar. Çalgı eğitmenliği programlarına katılmanın ön şartı herhangi bir Devlet Konservatuvarı, Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi (en az iki yıl) ya da mezunu olmaktır. Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü mezunları da ön şartı tamamlamış sayılırlar.