Klarnet Eğitmenliği

Card image cap
Dersin öğretim elemanları
N/A
Dersin dili
Türkçe
Card image cap
Açıklama
Klarnet Eğitmenliği Dersi, Klarnet çalmayı bilen ve bu bilgisini öğrencilerine sistematik biçimde aktarmayı amaçlayan öğrenciler için geliştirilmiştir. Bu ders kapsamında klarnet bakımının önemi, klarnetin tutuş şekli ve temel klarnet çalma alıştırmaları ile 1. Oktavda temel seslerin eğitilmesi üzerinde durulmaktadır. Ders boyunca size hazırladığım videolar sunulacak ve her etkinlik sonunda sizden, derse aktif katılım bekleyecek ve sorduğum sorulara cevap verilmesini isteyeceğim Ayrıca bilgilerinizin pekişmesini ölçmek için de her hafta size bir sınav yapılacaktır. Bu sınavlar ve katılımınızın doğrultusunda Ders Tamamlama Belgesi almaya hak kazanabilirsiniz. Ders Tamamlama Belgesi almanın önkoşulu Çalgı Eğitmenliği kapsamında istenen sınav ve videoları eksiksiz göndermeniz ve dersi veren eğitmenden geçerli not almanız ile gerçekleşir. Burada tekrar hatırlatmam gereken önemli unsur sizin klarnet çaldığınızı biliyor olacağım ve bu bilgiyi öğrencinize nasıl yansıttığınız hakkında ipuçları vereceğim. Dolayısıyla sizden de öğrencinizle yaptığınız dersin arada bir kaydını almanızı ve bunları benimle paylaşmanızı isteyeceğim. Böylelikle size katkım ve sonunda değerlendirmelerimin temeli daha sağlam olacaktır. Çalgı eğitmenliği programlarına katılmanın ön şartı herhangi bir Devlet Konservatuvarı, Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi (en az iki yıl) ya da mezunu olmaktır. Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü mezunları da ön şartı tamamlamış sayılırlar.