Zihin Yetersizliğinde Aile ve Uyum Süreci

Card image cap
Dersin öğretim elemanları
N/A
Dersin dili
Türkçe
Card image cap
Açıklama
Bu derste zihin yetersizliği olan bireye sahip ailelerin çocuğundaki yetersizlik durumunu öğrenmeleriyle başlayan yaşamlarındaki değişiklikler, onların yetersizliğe uyum sağlama süreçlerini etkileyen faktörler ve yetersizliğe uyumu kolaylaştıran stratejiler yer almaktadır. Dersin süresi 6 haftadır. İlk hafta yetersizliğe uyum süreci; ikinci hafta yetersizliği anlamak ve anlatmak; üçüncü hafta çevreden alınacak destekler; dördüncü hafta çevreye uyum; beşinci hafta karar verme, problem çözme ve etkili iletişim; altıncı hafta zaman yönetimi ve stresle başa çıkma konuları işlenmektedir.