Piyano Eğitmenliği 2

Card image cap
Dersin öğretim elemanları
N/A
Dersin dili
Türkçe
Card image cap
Açıklama
Piyano Eğitmenliği Programı İkinci Seviye Eğitiminin amacı; seçilmiş eserlerde başlangıç düzeyindeki temel teknik ve teorik bilgilerin öğretim tekniklerinin eğitmen adayına kazandırmaktır. Programın eğitim içeriğinde, anahtarların paralel öğrenimi, röpriz kavramı ve nüanslar, Do Majör gamı ve temel teknikleri ve öğrenim metotları, artikülasyon (staccato, legato), akor çalışması, Albert bası ve piyano pedallarının görevleri, çalışma yöntemleri, parmak numarası kavramlarının nasıl öğretileceği yer almaktadır. Program bütün bu amaçların öğretme, ölçme ve değerlendirme tekniklerini öğretmene verirken aynı zamanda süreci kontrol altında tutma yeterliliğini kazandırmayı hedeflemektedir. Süreçte adaydan istenilen etkinlik ve ödevleri yerine getirmesi, öğrendiklerini bir öğrenciye öğretme esnasında kayıt yaparak sisteme yüklemesi, seviyeye ait müfredattaki tüm parçaların bizzat yaptığı icralarını kayıt yaparak sisteme yüklemesidir. Bu kayıtlar üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda Piyano Eğitmenliği Sınavı’ndan başarılı olan adaylar Ders Tamamlama Belgesi almaya ve ileri seviyelere devam etme haklarını kazanırlar. Çalgı eğitmenliği programlarına katılmanın ön şartı herhangi bir Devlet Konservatuvarı, Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi (en az iki yıl) ya da mezunu olmaktır. Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü mezunları da ön şartı tamamlamış sayılırlar.