Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme

Card image cap
Dersin öğretim elemanı
Öğr.Gör. Meral ÖZTÜRK
Dersin dili
Türkçe
Card image cap
Açıklama
Bu derste, mevcut yasanın öngördüğü bileşenler bağlamında, ilkokulda görev yapmakta olan öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı geliştirirken gereksinim duyacağı bilgi ve becerilere yer verilmektedir. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı dersi 4 hafta sürmektedir.