Türkçe C1

Card image cap
Dersin dili
Türkçe
Card image cap
Açıklama
Ana–Dil Türkçe, gerçek hayattan konuları içeren temalar çerçevesinde tasarlanmış modülleriyle öğrenenlerin kendi hızlarında, eğlenerek Türkçe öğrenmelerini sağlayan bir e-öğrenme ortamıdır. Herkes tarafından kullanılabilecek sade ve basit bir arayüzle tasarlanmış bu programın amacı, sizlere Türkçeyi öğretmek ve Türkçeyi bir iletişim dili olarak iş, eğitim ve günlük yaşamınızda kullanabilecek düzeye erişmenizi sağlamaktır. Sistemde İngilizce, Arapça ve Rusça dil desteği de bulunmaktadır. Toplumsal, akademik ve meslek yaşamınızda başvurabileceğiniz “karmaşık konuları anlama, tartışmalarda görüşlerini açık ve anlaşılır biçimde bildirme, somut ve soyut konularla ilgili yayınları takip etme, herhangi bir uzmanlık alanına giren makale ve uzun teknik bilgileri yorumlayabilme” gibi dil becerileri C1 düzeyinde kazandırılacaktır.